REALNO

REALNO

Prošlost, budućnost, sreća i tuga nisu pravo stanje,
jer samo sredina i praznina prizivaju realno postojanje.